Om oss

Absorb; att absorbera koldioxid

en lokal klimatlösning som startades av fyra ungdomar i Stockholm under 2020. Vi ser till att det absorberas koldioxid från atmosfären genom nybeskogning lokalt, med effekt globalt.

Hur började allt?

Vi förstod att det kan vara svårt för människor att veta hur man ska göra skillnad inom klimatfrågan; vår tids största utmaning. Syftet var därför från start att utveckla ett sätt för människor att ta klimatfrågan i egna händer genom att kolla på och agera för sitt egna klimatavtryck.

Tillsammans kan vi göra skillnad och det börjar med individen.

Med Absorb ska en klimatinsats vara enkel, prisvärd och hållbar med 100% transparens i fokus. Bli delaktig i att begränsa klimatförändringarna med oss. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Källa: NASA

Varför vi finns.

Absorbs mål är att ge människor möjligheten att enkelt förstå sitt klimatavtryck och hur det kan minskas, för att sedan kunna absorbera de utsläpp som inte kan minskas. Med fler människor som lever i koldioxidbalans kan vi göra en enorm skillnad för att motverka klimatförändringarna.


Vårt arbete har direkt anknytning till FNs hållbarhetsmål 13 och 15.2: Att bekämpa klimatförändringarna samt att kraftigt öka nybeskogning och återbeskogning i världen.


Världen behöver mer skog om vi hålla oss inom Parisavtalets 1.5 graders mål, samt Sveriges mål om netto-noll utsläpp till 2045. Skog är ett värdefullt naturligt verktyg som absorberar existerande koldioxid från atmosfären. På lång sikt tillför skogen även förnybar råvara som substituerar fossila bränslen och material.

Vilka är vi?

Absorb vill utveckla ett hållbart företag med drivna och erfarna samarbetspartners som ger oss rätt förutsättningar att göra skillnad.

Fredrik Ramel

Grundare | +46 70 525 75 74

[email protected]

Andreas Melander

Grundare | +46 76 398 57 50

[email protected]

Ludvig Ternberg

Grundare

Carl Båge

Grundare

Tomas Lundmark

Professor inom skogsekologi på Sveriges Lantbruks-universitet (SLU)

Fredrik von Essen

Erfaren samarbetspartner från CCC och ansvarig för Absorbs projekt.

Se när Absorb gästade TV4 Nyhetsmorgon