Plantera träd.
Sänk ditt klimatavtryck.

Bygg nya skogar lokalt, med effekt globalt.
Var med och plantera 10 miljoner träd.
Absorbera koldioxid.
10kr/träd

Sänk ditt klimatavtryck

35925
träd planterade

Topplista

Klimathjältar

Här är de som planterat flest träd.

Flest Senaste

1

rozz nasiri

rozz nasiri

5000 träd

2

Forsakrings Skogen

Forsakrings Skogen

2500 träd

3

SPP Extern Forsaljning

SPP Extern Forsaljning

2000 träd

4

Slättö

Slättö

1500 träd

5

Peter Forsberg och Nicole Nordin

Peter Forsberg och Nicole Nordin

1100 träd

6

Infinity Services

Infinity Services

1092 träd

7

Teddy Wold

Teddy Wold

1000 träd

8

Fredrik Bergström

Fredrik Bergström

1000 träd

9

Woody Bygghandel

Woody Bygghandel

1000 träd

10

Christian Wallenstam

Christian Wallenstam

1000 träd

Vad är Absorb?

Din lokala klimatlösning.

Vi ser till att det planteras mer ny skog. En klimatinsats lokalt med effekt globalt.

Vi hjälper dig att minska ditt klimatavtryck.

Till och med 2023 ska vi plantera 10 miljoner träd.

Varför?

Träd är magiska maskiner; de absorberar koldioxid, kostar väldigt lite och bygger sig själva!

Världen behöver mer skog för att kompensera för de utsläpp som vi inte kan sänka på kort sikt.

Vårt arbete har direkt anknytning till FNs hållbarhetsmål 13 och 15.2: Att bekämpa klimatförändringarna samt att kraftigt öka nybeskogningen i världen.

Mer skog är nödvändigt för att begränsa klimatförändringarna.

Hur?

För 10kr så planterar du ett träd. Vid ditt köp så upprättas ett certifikat med ditt unika ordernummer, som du kan använda för att få koordinater till dina träd.

Det är du som ser till att träd planteras och när vi är många tillsammans så blir träd till skogar.

Ingen kan göra allt men vi alla kan göra något.

Vi hjälper ert företag att
sänka sitt klimatavtryck.

Klimatkompensera

Se vilken klimatprofil som stämmer bäst överens med din livsstil.

climate-compensation

Klimatkompensera

Se vilken klimatprofil som stämmer
bäst överens med din livsstil.

Varför plantera träd?

Träd absorberar koldioxid...

Träd absorberar koldioxid...

När träden växer lagras kol i trädets stam, krona och rötter. Ett hållbart aktivt skogsbruk leder också till att mer förnybar råvara tillförs i samhället vilket möjliggör ökad substitution av fossila material och betong.

Klimatsmart
how-it-works-tree
Klimatsmart

Så funkar det

1. Markägare

Vi är mellanhanden till dig som vill minska koldioxidhalten i atmosfären och markägare i Sverige & Baltikum. Markägarna ska precis som du, se nyplantering av träd som ett sätt för att begränsa klimatförändringarna. Allting börjar med att du gör en beställning, därpå vi skriver avtal med markägare.

2. Plantering & Skötsel

Träden planteras på oproduktiv mark som inte är lämplig för matproduktion eller bete men som däremot är mycket lämplig för att plantera skog på. Skogen brukas aktivt för att uppnå största möjliga klimatnytta. Det är du som gör det möjligt att nya träd planteras.

3. Beräkningsmodell

Vår beräkningsmodell för ett träds klimatnytta är verifierad av professor Tomas Lundmark från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Vi har utvecklat en modell som räknar på hur mycket mer kol som kommer att finnas i ett landskap över tid. Varje planta bidrar med en klimatnytta upp till 140 kg koldioxidekvivalenter under omloppstiden som är ca 45 år på mark i Baltikum.