Vad är Absorb?

Din lokala klimatlösning

Vi ser till att det planteras mer ny skog. En klimatinsats lokalt med effekt globalt.

Vi hjälper dig att minska ditt klimatavtryck.

Så funkar det

För att läsa om markägare, plantering & skötsel och beräkningsmodell, se respektive del nedan.

Markägare

Vi är mellanhanden till dig som vill minska koldioxidhalten i atmosfären och markägare i Sverige & Baltikum. Markägarna ska precis som du, se nyplantering av träd som ett sätt för att begränsa klimatförändringarna. Allting börjar med att du gör en beställning därpå vi skriver avtal med markägare.

Läs mer

Plantering & Skötsel

Träden planteras på oproduktiv mark som inte är lämplig för matproduktion eller bete men som däremot är mycket lämplig för att plantera skog på. Skogen brukas aktivt för att uppnå största möjliga klimatnytta. Det är du som gör det möjligt att nya träd planteras.

Läs mer

Beräkningsmodell

Vår beräkningsmodell för ett träds klimatnytta är verifierad av professor Tomas Lundmark från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Vi har utvecklat en modell som räknar på hur mycket mer kol som kommer att finnas i landskapet över tid. Varje planta bidrar med en klimatnytta upp till 140 kg koldioxidekvivalenter under omloppstiden som är ca 45 år på mark i Baltikum.

Läs mer